Popraw poniższe błędy:

OK
REGULAMIN LISTA PRODUKTÓW
Pierwsza rejestracja
Opcjonalne dane i oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywnie):
Odbierz swoje nagrody
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tzw. „ UODO”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w regulaminie.
Pierwsze losowanie odbędzie się 22.10.2021 r.
+48 42 636 90 97 biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź